Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330kV skirstyklos "Darbėnai" statyba“specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

LITGRID, AB
302564383
Vilniaus m. Viršuliškių skg. 99B
Vilnius
05131
LT
Asmuo ryšiams: Edita Vorožeikinienė
Telefonas: +370 70702033
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litgrid.eu

I.6)

Pagrindinė veikla

Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330kV skirstyklos "Darbėnai" statyba“specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos "Darbėnai" statyba“specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  139150.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71240000  -  Architektūros, inžinerijos ir planavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Planuojama teritorija apims Lietuvos Respublikos teritorijos jūrinę dalį (Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinė jūra), Palangos miesto, Kretingos rajono savivaldybes.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
2. Ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento - Inžinerinės infrastruktūros (elektros tinklų) vystymo plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento parengimas.
3. Žemės sklypams taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos “elektros linijų apsaugos zona” nustatymas ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą koordinavimas ir užtikrinimas (žemės sklypų, patenkančių į nustatytą elektros perdavimo linijos apsaugos zoną, kadastro duomenų keitimas).
4. Žemės servitutų nustatymas ir įrašymo Nekilnojamojo turto registre koordinavimas ir užtikrinimas.
5. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  aplinkosaugos specialisto patirtis  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  specialiojo teritorijų planavimo vadovo patirtis  /  Lyginamasis svoris:  25
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  70
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Paslaugas planuojama bendrai finansuoti Europos infrastruktūros tinklų priemonėmis (CEF) lėšomis

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 172-420971
2019-604268

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330kV skirstyklos "Darbėnai" statyba“specialiojo teritorijų planavimo ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-12-18
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

UAB "Urbanistika"
122206363
Žalgirio g. 90
Vilonius
09303
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  139150.00  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Nežinoma

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-01-02
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.