Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas Nr. D4-120 ir IRD-D13-39

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Asmuo ryšiams: Živilė Šakalienė
Telefonas: +370 52718621
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/

I.2)

Bendras pirkimas

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas Nr. D4-120 ir IRD-D13-39
Nuorodos numeris:  D4-120 ir IRD-D13-39
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugų pirkimas.
Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

E-paslaugų portalo bei TPZ programinės įrangos modernizavimas ir plėtra, atsižvelgiant į naujų elektroninių paslaugų poreikį duomenų subjektams, elektroninių paslaugų sukūrimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, adresas Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo dalis apima:
1. E-paslaugų portalo, skirto teikti elektronines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų duomenų subjektams, modernizavimą;
2. Prašymų apdorojimo modulio, kuriame turi būti centralizuotai kaupiami asmenų prašymai išduoti pažymas ir išrašus, išduotų pažymų ir išrašų duomenys, apskaitos duomenys, modernizavimą;
3. Subjektų teisių vykdymo modulio, skirto vykdyti pateikto prašymo užduotis, sukūrimą.
Tiekėjas privalės:
1. Atlikti funkcionalumo analizę ir projektavimą, parengti analizės ir projektavimo dokumentaciją ir suderinti su PO;
2. Atlikti funkcionalumo konfigūravimą/programavimą pagal techninės specifikacijos III skyriuje „E-paslaugų portalo bei TPZ programinės įrangos modernizavimas ir plėtra atsižvelgiant į naujų elektroninių paslaugų poreikį duomenų subjektams, elektroninių paslaugų sukūrimas“ nurodytus reikalavimus;
3. Sukurti šias duomenų subjektų teisių užtikrinimo el. paslaugas:
3.1. Teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
3.2. Teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
3.3. Teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
3.4. Teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
3.5. Teisė būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
3.6. Teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
3.7. Teisė perkelti savo asmens duomenis.
4. Įdiegti realizuotą funkcionalumą į testinę ir darbinę aplinkas;
5. Įvykdyti mokymus, parengti mokymų medžiagą, naudotojų ir administratorių instrukcijas;
6. Įvykdyti bandomąją eksploataciją ir klaidų taisymą;
7. Suteikti sukurtai PĮ garantinį aptarnavimą;
8. Pateikti atnaujintą E-paslaugų portalo ir kitų susijusių komponentų techninę dokumentaciją.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Siūlomų specialistų (ekspertų) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

E-paslaugų portalo architektūros ir esamo funkcionalumo atnaujinimas, atsižvelgiant į Administracinių nusižengimų registro (ANR) duomenų gavimo ir kompleksinių ĮKNR ir ANR pažymų išdavimo poreikį
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, adresas Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo dalis apima:
1. E-paslaugų portalo architektūros atnaujinimą;
2. E-paslaugų portalo funkcionalumo plėtrą administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims;
3. Kompleksinių ANR ir ĮKNR pažymų ir išrašų užsakymo ir gavimo funkcionalumo sukūrimą.
Tiekėjas privalės:
1. Atlikti detalią analizę ir detaliai specifikuoti techninės specifikacijos IV skyriuje „Reikalavimai E-paslaugų portalo architektūros ir esamo funkcionalumo atnaujinimui“ nurodytus reikalavimus. Analizės ir projektavimo rezultatus suderinti su PO ir dokumentuoti atnaujinant esamą dokumentaciją;
2. Modernizuoti E-paslaugų portalo, TPZ programinę įrangą pagal analizės ir projektavimo dokumentus;
3. Realizuoti papildomą E-paslaugų portalo funkcionalumą administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims;
4. Sukurti kompleksinių ANR ir ĮKNR pažymų ir išrašų užsakymo ir išdavimo funkcionalumą;
5. Sukurtą ir pataisytą E-paslaugų portalo (įskaitant TPZ) programinę įrangą įdiegti į IRD testinę aplinką ir dalyvauti testavimų metu;
6. Sukurtą, pataisytą ir ištestuotą PĮ įdiegti į PĮ skirtą darbinę aplinką;
7. Suteikti atliktiems PĮ pakeitimams garantinės priežiūros paslaugą;
8. Pateikti atnaujintą E-paslaugų portalo ir kitų susijusių komponentų, kurių PĮ buvo atnaujinta, techninę dokumentaciją.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Siūlomų specialistų (ekspertų) patirtis  /  Lyginamasis svoris:  50
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 101-244343
2020-661391

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: E-paslaugų portalo bei TPZ programinės įrangos modernizavimas ir plėtra, atsižvelgiant į naujų elektroninių paslaugų poreikį duomenų subjektams, elektroninių paslaugų sukūrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: E-paslaugų portalo architektūros ir esamo funkcionalumo atnaujinimas, atsižvelgiant į Administracinių nusižengimų registro (ANR) duomenų gavimo ir kompleksinių ĮKNR ir ANR pažymų išdavimo poreikį

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdė kaip vidaus reikalų sistemos centrinė perkančioji organizacija.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-29
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.