DAUGIABUČIO NAMO ROŽIŲ G. 7, UTENA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBAI

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB 'Utenos butų ūkis'
183605327
Rašės g. 1, LT-28197 Utena
Utena
28197
LT
Asmuo ryšiams: Silvija Šileikienė
Telefonas: +370 38962232
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://utbu.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=654403
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcininkė savivaldybė
I.5)

Pagrindinė veikla

Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DAUGIABUČIO NAMO ROŽIŲ G. 7, UTENA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

DAUGIABUČIO NAMO ROŽIŲ G. 7, UTENA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBAI
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 167146.24  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Rožių g. 7, Utena
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektą sudaro statybos rangos darbai suskirstyti tokiomis grupėmis: 1.1. Fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijų defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymas: 1.1.1. Daugiasluoksnės termoizoliacinės apdailos plokštės; 1.1.2. Cokolio dalis įgilinta į gruntą su nuogrindos įrengimu; 1.1.3. Cokolio dalis iki nuogrindos. 1.2. Stogo šiltinimas, įrengiant naują dangą su lietaus nuvedimo sistemos įrengimu. 1.3. Butų langų keitimas. 1.4. Kitų patalpų langų keitimas. 1.5. Tambūro durų keitimas. Plastikinės durys. 1.6. Šildymo, karšto vandens sistemų pertvarkymas ir keitimas: 1.6.1. Šildymo oras/oras sistemos įrengimas šildymui, kai siurblio nominali galia daugiau 15 kW. 1.7. Karšto vandens sistemos vamzdynų su elek. vandens šildytuvais įrengimas. 1.8. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir apšvietimo sistemos atnaujinimas. 1.9. Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. 2. Kitos priemonės, viso iš jų: 2.1. Šalto vandens tiekimo sistemos atnaujinimas. 2.2. Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas (rūsio magistrale).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 167146.24  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Dėl nenumatytų aplinkybių, šalių susitarimu rangos darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta ar sustabdyta. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. TIEKĖJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % (penki procentai) nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.
2. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalomai apdraudžia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų UŽSAKOVO naudai Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir įteikia galiojantį draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.
3. TIEKĖJO civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. TIEKĖJAS kartu su Pirkimo sutartimi UŽSAKOVUI privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:  
Pirkimas skelbiamas 3 kartą. Pirkimas susijęs su daugiabučių namų (atnaujinimo)modernizavimo programa, siekiama kaip įmanoma greičiau įvykdyti pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2022-08-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2022-08-17
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2022-08-05
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.