Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.

Darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijos tobulinimo dokumentų komplekto (mokymų programos ir medžiagos) parengimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Švietimo informacinių technologijų centras
190996082
Suvalkų g. 1
Vilnius
LT- 2600
LT
Asmuo ryšiams: Asta Buinevičiūtė
Telefonas: +370 52356132
Faksas: +370 52356155
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ipc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465807
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijos tobulinimo dokumentų komplekto (mokymų programos ir medžiagos) parengimo paslaugos
Nuorodos numeris:  IKT koord. mokymo medžiaga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80520000  -  Mokomosios priemonės
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijos tobulinimo dokumentų komplekto, kurį sudaro kompetencijų tobulinimo programa ir mokomoji medžiaga (virtualus kursas), parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos paskirtis – kompetencijų tobulinimo programos ir mokomosios medžiagos (virtualaus kurso), skirto mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijos tobulinimui, parengimas (sukūrimas) ir sukėlimas į Perkančiosios organizacijos nurodytą virtualią mokymosi aplinką. Paslaugų atlikimo trukmė – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti dar 1 mėnesiui. Bendra sutarties (įskaitant galimą pratęsimą) kaina negali viršyti sumos, nurodytos perkančiosios organizacijos pirkimų plane. Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Paslaugos kiekiui. Alternatyvūs pasiūlymai atmetami.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 136363.63  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80520000  -  Mokomosios priemonės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švietimo informacinių technologijų centras, Suvalkų g.1, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijos tobulinimo dokumentų komplekto, kurį sudaro kompetencijų tobulinimo programa ir mokomoji medžiaga (virtualus kursas), parengimo paslaugos (toliau – Paslaugos). Perkamos Paslaugos paskirtis – kompetencijų tobulinimo programos ir mokomosios medžiagos (virtualaus kurso), skirto mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijos tobulinimui, parengimas (sukūrimas) ir sukėlimas į Perkančiosios organizacijos nurodytą virtualią mokymosi aplinką. Detalus aprašymas, atlikimo sąlygos ir reikalaujamas rezultatas apibūdinti ir pateikti Pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje (1 priedas). Paslaugų atlikimo trukmė – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti dar 1 mėnesiui. Bendra sutarties (įskaitant galimą pratęsimą) kaina negali viršyti sumos, nurodytos perkančiosios organizacijos pirkimų plane. Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Paslaugos kiekiui. Alternatyvūs pasiūlymai atmetami.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 136363.63  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų atlikimo trukmė – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti dar 1 mėnesiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001)
II.2.14)

Papildoma informacija

Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti EBVPD, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Po pirkimo sutarties pasirašymo per 5 darbo dienas, tiekėjas, privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 5 proc. nuo pasiūlymo vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-16
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-09-16
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-16
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, Švietimo informacinių technologijų centras, 302 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę teikėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-27
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.