Darbų projektų parengimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688
Šnipiškių g. 3
Vilnius
09309
LT
Asmuo ryšiams: Lina Gaižaitytė
Telefonas: +370 52724081
Faksas: +370 52724058
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpd.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=469568
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Kultūros paveldo apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Darbų projektų parengimo paslaugos
Nuorodos numeris:  2019
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas yra skirstomas į 2 (dvi) pirkimo dalis: 1 pirkimo dalis: Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. 27316), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, salės interjero (pietinės sienos) tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų projekto parengimo paslaugos. 2 pirkimo dalis: Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. 27317) tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimo paslaugos.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 36528.92  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Darbų projektų parengimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1 pirkimo dalis: Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. 27316), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, salės interjero (pietinės sienos) tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų projekto parengimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 19173.55  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-11-29
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Atsiradus nuo sutarties šalių valios nepriklausančių aplinkybių, nurodyti terminai gali būti pratęsiami ne ilgesniam nei 10 dešimties) darbo dienų laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Darbų projektų parengimo paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2 pirkimo dalis: Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. 27317) tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 17355.37  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-11-29
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Atsiradus nuo sutarties šalių valios nepriklausančių aplinkybių, nurodyti terminai gali būti pratęsiami ne ilgesniam nei 10 dešimties) darbo dienų laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių pirkimo dokumentų III skyriaus 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų
Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų.
Jeigu tiekėjas pasitelkia subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas kartu su tiekėjo EBVPD privalo pateikti ir šių subjektų EBVPD, patvirtinančius, kad nėra pagrindo jų pašalinti dėl šių konkurso sąlygų III skyriaus 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Su paslaugų teikėju atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros gavimo.
2 Paslaugų teikėjas turi teisę pareikalauti iš perkančiosios organizacijos sumokėti 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, skaičiuojamus nuo neapmokėtos sumos.
3. Paslaugų teikėjui vėluojant suteikti numatytas paslaugas per numatytą terminą, perkančioji organizacija turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo mokėti 0,03 % paslaugų kainos nurodytos pasiūlyme ir sutartyje atitinkamai pirkimo daliai) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą suteikti paslaugas dieną.
4. Sutarties šalis, su kuria sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo, moka kitoms sutarties šalims 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-07
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-07
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-07
Vietos laikas:  14:45
Vieta:  
Šnipiškių g. 3, Vilnius, 110 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai arba jų atstovai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-22
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.