Ketvirtadienis, rugpjūčio 13 d.

Darbo drabužių, avalynės ir asmeninės apsaugos priemonių pirkimas

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Savivaldybės įmonė „Visagino energija“
110087517
Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3
Visaginas
31002
LT
Asmuo ryšiams: Deimantė Lavruvianec
Telefonas: +370 38625960
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.visaginoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=493143
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Darbo drabužių, avalynės ir asmeninės apsaugos priemonių pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Įvairūs darbo drabužiai (kostiumai valytojui, darbo kostiumai, pašiltintos striukės, signalinės striukės, puskombinezoniai ir kt.), įvairi avalynė (guminiai batai, odiniai pusbačiai, pašiltinti batai, šlepetės ir kt.), kitos asmeninės apsaugos priemonės (žieminiai ir vasariniai pošalmiai, apsauginiai vienkartiniai kombinezonai, vienkartiniai respiratoriai, apsauginiai filtrai filtrai kaukėms, apsauginiai akiniai, pirštinės ir kt.).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius:  3
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Darbo drabužiai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18143000  -  Apsaugos priemonės
18830000  -  Apsauginė avalynė
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įvairūs darbo drabužiai (kostiumai valytojui, darbo kostiumai, pašiltintos striukės, signalinės striukės, puskombinezoniai ir kt.), įvairi avalynė (guminiai batai, odiniai pusbačiai, pašiltinti batai, šlepetės ir kt.), kitos asmeninės apsaugos priemonės (žieminiai ir vasariniai pošalmiai, apsauginiai vienkartiniai kombinezonai, vienkartiniai respiratoriai, apsauginiai filtrai filtrai kaukėms, apsauginiai akiniai, pirštinės ir kt.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Darbo avalynė
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18143000  -  Apsaugos priemonės
18830000  -  Apsauginė avalynė
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įvairūs darbo drabužiai (kostiumai valytojui, darbo kostiumai, pašiltintos striukės, signalinės striukės, puskombinezoniai ir kt.), įvairi avalynė (guminiai batai, odiniai pusbačiai, pašiltinti batai, šlepetės ir kt.), kitos asmeninės apsaugos priemonės (žieminiai ir vasariniai pošalmiai, apsauginiai vienkartiniai kombinezonai, vienkartiniai respiratoriai, apsauginiai filtrai filtrai kaukėms, apsauginiai akiniai, pirštinės ir kt.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Asmeninės apsaugos priemonės
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18143000  -  Apsaugos priemonės
18830000  -  Apsauginė avalynė
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Įvairūs darbo drabužiai (kostiumai valytojui, darbo kostiumai, pašiltintos striukės, signalinės striukės, puskombinezoniai ir kt.), įvairi avalynė (guminiai batai, odiniai pusbačiai, pašiltinti batai, šlepetės ir kt.), kitos asmeninės apsaugos priemonės (žieminiai ir vasariniai pošalmiai, apsauginiai vienkartiniai kombinezonai, vienkartiniai respiratoriai, apsauginiai filtrai filtrai kaukėms, apsauginiai akiniai, pirštinės ir kt.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo Perkančiajam subjektui pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (originalą), atitinkantį pirkimo sąlygų IX skyriuje pateiktus pagrindinius reikalavimus.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos. Jei sąskaita faktūra bus pateikta ne informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikia tik Pardavėjui pasirašius Prekių priėmimą patvirtinančius dokumentus.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pardavėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos Sutarties įvykdymui užtikrinti privalo pateikti banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) procentų maksimalios Sutarties vertės. Pardavėjui nurodytu terminu nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, bus laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką, t. y. turi būti pateiktas visą Sutarties galiojimo terminą apimantis Sutarties įvykdymo užtikrinimas arba, jei jo terminas pasibaigia anksčiau, turi būti atitinkamai pratęstas taip, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas būtų nepertraukiamas.
2. Jei Pardavėjas ne dėl Pirkėjo kaltės pavėluoja Sutartyje ar atskirame Užsakyme nurodytu laiku perduoti Prekes Pirkėjui, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo neperduotų Prekių kainos už kiekvieną praleisto termino dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-01-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Utenos apylinkės teismo Visagino rūmai
Taikos pr. 80A
Visaginas
31210
LT
Telefonas: +370 38672040
Faksas: +370 38673283
Interneto adresas: https://utenos.teismai.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-31
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.