Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

CENTRINIO MIESTO STADIONO TRIBŪNŲ STATYBOS IR STADIONO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO ELEKTROTECHNIKOS DALIES KOREKCIJOS PARENGIMAS

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Auksė Kumponienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

CENTRINIO MIESTO STADIONO TRIBŪNŲ STATYBOS IR STADIONO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO ELEKTROTECHNIKOS DALIES KOREKCIJOS PARENGIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Centrinio miesto stadiono tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto techninio projekto elektrotechnikos dalies korekcijos parengimas (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai paslaugų apimčiai. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 ir 42 punktais, projekto korekciją (keitimus ir (ar) papildymus gali atlikti tik projektą rengęs projektuotojas, kadangi jis turi savo parengto projekto autorines teises (jei šalių tarpusavio susitarimai nenumato kitaip), jų nėra atsisakęs ar perleidęs kitiems asmenims. Paslaugas tiekėjas privalės teikti vadovaudamasis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais projektų rengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei projektavimo užduotimi, pateikta priede Nr.2. Paslaugų teikimo terminai yra –14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  1000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Centrinio miesto stadiono tribūnų statybos ir stadiono kapitalinio remonto techninio projekto elektrotechnikos dalies korekcijos parengimas (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai paslaugų apimčiai. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 ir 42 punktais, projekto korekciją (keitimus ir (ar) papildymus gali atlikti tik projektą rengęs projektuotojas, kadangi jis turi savo parengto projekto autorines teises (jei šalių tarpusavio susitarimai nenumato kitaip), jų nėra atsisakęs ar perleidęs kitiems asmenims. Paslaugas tiekėjas privalės teikti vadovaudamasis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais projektų rengimą reglamentuojančiais teisės aktais bei projektavimo užduotimi, pateikta priede Nr.2. Paslaugų teikimo terminai yra –14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga
Paaiškinimas
Tiekėjas UAB „Panevėžio miestprojektas“ pagal 2014-07-09 projektavimo paslaugų sutartį Nr. PD 14-020 įsipareigojo suteikti projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 41 punkte numatyta, jog „Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises“tad UAB „Panevėžio miestprojektas“ yra vieninteliai teisių į projekto dėl stadiono tribūnų turėtojai.
Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis numato, jog paslaugos iš konkretaus tiekėjo neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos“. Šiuo konkrečiu atveju UAB „Panevežio miestprojektas“ turi visų jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises, savo autorinių teisių ir prievolių, susijusių su parengtu techniniu projektu neperleidžia (tai atitinka neskelbiamų derybų pagrindą, nustatytą Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktyje), todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo bei tekste minimų Statybos reglamentų nuostatomis gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 112-294688
2021-661163

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1T-192

Pavadinimas: CENTRINIO MIESTO STADIONO TRIBŪNŲ STATYBOS IR STADIONO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO ELEKTROTECHNIKOS DALIES KOREKCIJOS PARENGIMAS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2021-06-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "Panevėžio miestprojektas
147693352
Panevėžys
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  1000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Sutartis bus pasirašoma po 10 k.d. po ex ante paskelbimo dienos
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjai gali teikti pretenziją Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2021-07-08
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.