Bešeimininkių padangų atliekų transportavimo iš Kauno rajono, Domeikavos seniūnijos, Eigirgalos kaimo, paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno rajono savivaldybės administracija
188756386
Savanorių pr. 371
Kaunas
49500
LT
Asmuo ryšiams: Dovilė Kėkštienė
Telefonas: +370 37305553
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.krs.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=536803
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bešeimininkių padangų atliekų transportavimo iš Kauno rajono, Domeikavos seniūnijos, Eigirgalos kaimo, paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90520000  -  Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vadovaudamasi Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybos 2020 m. sausio 24 d. privalomu nurodymu Nr. K-8, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 d., Atliekų tvarkymo taisyklių 7 p., Savivaldybės administracija privalo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nupirkti padangų atliekų transportavimo paslaugas, kad arčiausiai esančiam atliekų naudotojui (įvertinus padangų atliekų priėmimo sąlygas) būtų transportuota apie 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) tonų (± 20 procentų) padangų atliekų iš Kauno rajono, Domeikavos seniūnijos, Eigirgalos kaimo (perdirbimui ar kuro panaudojimui).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90520000  -  Su radioaktyviosiomis, toksinėmis, medicininėmis ir pavojingomis atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vadovaudamasi Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdybos 2020 m. sausio 24 d. privalomu nurodymu Nr. K-8, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 4 str. 1 d., Atliekų tvarkymo taisyklių 7 p., Savivaldybės administracija privalo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nupirkti padangų atliekų transportavimo paslaugas, kad arčiausiai esančiam atliekų naudotojui (įvertinus padangų atliekų priėmimo sąlygas) būtų transportuota apie 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai) tonų (± 20 procentų) padangų atliekų iš Kauno rajono, Domeikavos seniūnijos, Eigirgalos kaimo (perdirbimui ar kuro panaudojimui).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu https://ec.Europa.eu/tools/espd/filter?lang=lt. Tiekėjai turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. teisę verstis naudotų padangų surinkimo ir vežimo veikla. Šio kvalifikacinio reikalavimo atitiktį perkančioji organizacija tikrins paskutinei dokumentų pagal EBVPD pateikimo dienai viešame Atliekų tvarkytojų valstybės registre https://atvr.aplinka.lt/. Tiekėjai iš užsienio privalo būti registruoti šiame registre Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Jei tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas sutarties įvykdymą užtikrina netesybomis (bauda). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. pirkimo sutarties vertės be PVM.
Perkančioji organizacija, nepagrįstai uždelsusi nustatytu laiku atsiskaityti už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal sutartį, moka tiekėjui 0,03 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
Tiekėjas, sutartyje nurodytu laiku tinkamai nesuteikęs Paslaugų pagal sutartį, moka Perkančiajai organizacijai 0,03 proc. dydžio nuo nesuteiktų Paslaugų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
Už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Perkančioji organizacija apmoka pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-10-22
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kauno rajono savivaldybės administracija

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Žr. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-17
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.