Atsiskaitomųjų banko sąskaitų atidarymo, administravimo ir internetinės bankininkystės paslaugų pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
188607150
Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius
Vilnius
LT-01109
LT
Asmuo ryšiams: Giedrė Lodaitė
Telefonas: +370 65687009
El. paštas: giedre.lodaite@vrk.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.vrk.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=526814
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Atsiskaitomųjų banko sąskaitų atidarymo, administravimo ir internetinės bankininkystės paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66110000  -  Bankų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančiosios organizacijos atsiskaitomųjų banko sąskaitų atidarymą, aptarnavimą (valdymą) ir uždarymą; Sąskaitų atidarymas, aptarnavimas (valdymas) ir uždarymas vykdomas banko padaliniuose ir/ar naudojantis interneto banku; perkančiosios organizacijos valstybės biudžeto lėšų laikymą, pervedimą, įskaitymą į atidarytas sąskaitas; perkančiosios organizacijos internetinės bankininkystės paslaugas; kitų banko paslaugų teikimą; perkančiosios organizacijos konsultacijų, sąskaitų tvarkymo, internetinės bankininkystės klausimais teikimą ir pan.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66110000  -  Bankų paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančiosios organizacijos atsiskaitomųjų banko sąskaitų atidarymą, aptarnavimą (valdymą) ir uždarymą; Sąskaitų atidarymas, aptarnavimas (valdymas) ir uždarymas vykdomas banko padaliniuose ir/ar naudojantis interneto banku; perkančiosios organizacijos valstybės biudžeto lėšų laikymą, pervedimą, įskaitymą į atidarytas sąskaitas; perkančiosios organizacijos internetinės bankininkystės paslaugas; kitų banko paslaugų teikimą; perkančiosios organizacijos konsultacijų, sąskaitų tvarkymo, internetinės
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 96
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacija šiame pirkime yra tikrinami. Tiekėjai kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą ir pasirašytą EBVPD. Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą turės būti pateikiami tik laimėjusio tiekėjo, perkančiajai organizacijai paprašius.
Dėl vertimosi tam tikra veikla - Tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais perkančioji organizacija remsis, turi teisę verstis finansinėmis banko paslaugomis. Turi pateikti - 1) bankui arba kitam ūkio subjektui, išduota licencija;
2) tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remsis, turi teisę teikti finansines paslaugas tokias kaip mokėjimo paslaugas, pinigų tvarkymo, valiutos keitimo, mokėjimo priemonių išdavimo ir administravimo paslaugas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Šalis, dėl savo kaltės praleidusi prievolės įvykdymo terminą, kitai šaliai pareikalavus, moka 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalies. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo.
Jei ne dėl paslaugų gavėjo kaltės paslaugų teikėjas vėluoja suteikti paslaugas (paslaugų dalį) daugiau nei 1 (vieną) darbo dieną arba neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutarties įsipareigojimų, paslaugų gavėjas raštu įspėjęs paslaugų teikėją gali arba nutraukti šią sutartį ir (ar) reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 proc. nesuteiktų ar netinkamai suteiktų paslaugų (paslaugų dalies) vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-04
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-04
Vietos laikas:  11:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Sąskaitos nebus teikiamos remiantis PVM įstatymo 28 straipsnio nuostata:
„Pagal mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų 2002 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr.780, nuostatas, kai tiekiamos PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nenurodoma PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8, 9 ir 11-13 punktuose nurodyti rekvizitai.
Banko išrašas turi visus privalomus rekvizitus, kuriuos pagal PVM įstatymo 80 straipsnio ir 2002-05-29 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 780 reikalavimus yra privaloma nurodyti išrašant PVM sąskaitą faktūrą už PVM neapmokestinamas finansines paslaugas. Tokiu būdu įteisintas Banko išrašo, kaip PVM sąskaitos faktūros, statusas.
Todėl išlaidoms, kurias juridinis asmuo patiria mokėdamas bankui už finansines paslaugas, pagrįsti yra naudojamas Banko išrašas, kuris ir yra laikomas PVM sąskaita faktūra.“
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-23
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.