Asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo paslaugos

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
190766619
Geležinio Vilko g. 3A
Vilnius
LT-03131
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Lučauskienė
Telefonas: +370 67605688
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.uzt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=579050
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas.
Asmenybės testai. Asmenybės testus turi sudaryti šios dalys:
- asmenybės savybių įvertinimas;
- profesijai reikalingų gebėjimų įvertinimas;
- individualių profesinių interesų įvertinimas;
- motyvacijos įvertinimas;
- vertybių nustatymas.
Mokymai Užimtumo tarnybos darbuotojams kaip naudotis asmenybės testavimo metodika ir jos įrankiais tinkamai;
Apmokyti atlikti testo išvadų vertinimą 25 Užimtumo tarnybos darbuotojus (psichologus), kurie tiesiogiai dirbs su jaunimu juos testuojant.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 50000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

73000000  -  Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

16–29 metų amžiaus nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių asmenų darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas.
Asmenybės testai. Asmenybės testus turi sudaryti šios dalys:
- asmenybės savybių įvertinimas;
- profesijai reikalingų gebėjimų įvertinimas;
- individualių profesinių interesų įvertinimas;
- motyvacijos įvertinimas;
- vertybių nustatymas.
Mokymai Užimtumo tarnybos darbuotojams kaip naudotis asmenybės testavimo metodika ir jos įrankiais tinkamai;
Apmokyti atlikti testo išvadų vertinimą 25 Užimtumo tarnybos darbuotojus (psichologus), kurie tiesiogiai dirbs su jaunimu juos testuojant.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 50000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2022-01-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento pateikimo Paslaugų pirkėjui dienos ir galioja iki 2022-01-31. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas rašytiniu Šalių susitarimu, bet neilgiau negu iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, nekeičiant Sutarties sąlygų. Bendra Sutarties trukmė negali viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Paslaugos perkamos Paslaugų pirkėjo vykdomo projekto „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“, projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 (toliau – Projektas) administravimo grupės reikmėms.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, taip pat visi ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjai, privalo įrodyti, kad nėra pirkimo sąlygų 4 priede ir Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (toliau – EBVPD) nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Tiekėjas turi pateikti užpildytą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą įrodantys dokumentai pateikti pirkimo sąlygų 4 priede.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą) (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodytos Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. Jei Paslaugų teikėjas per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Pratęsus Sutartį, Paslaugų teikėjas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip iki galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2021-06-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2021-06-09
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2021-05-25
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.