A klasės radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo galimybių praplėtimo paslaugų pirkimas

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Visaginas
31152
LT
Asmuo ryšiams: Viktorija Galaguzienė
Telefonas: +370 38624236
El. paštas: galaguziene@iae.lt
Faksas: +370 38624189
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

A klasės radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo galimybių praplėtimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

A klasės radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo galimybių praplėtimo paslaugų pirkimas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  195000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Paslaugų vykdymo vietai reikalavimai nenustatomi, tačiau mokymai IAE personalui bei radiologinio apibūdinimo įrangos integravimo paslaugos turi būti vykdomos IAE, Elektrinės g. 4, K47, Drūkšinių k.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Sukurti stambiagabaričių, didelio tankio atliekų ir birių A klasės kietųjų radioaktyviųjų atliekų (KRA) radiologinio apibūdinimo metodikas, panaudojant radiologiniam apibūdinimui turimą IAE radiologinio apibūdinimo įrangą, aprašytą Techninės specifikacijos (TS) 2 priede;
2. Sukurti ir įdiegti programinę įrangą, užtikrinančią perkančiosios organizacijos turimos radiologinio apibūdinimo įrangos (įskaitant ir programinę įrangą) ir metodikų sąryšį su B19/1 kompleksu, įskaitant, bet neapsiribojant visų duomenų, reikalingų radiologiniam apibūdinimui atlikti, priėmimą iš DMSD, ir visų radiologinio apibūdinimo duomenų išsiuntimą į DMSD ir B19/1 komplekso duomenų bazes, priimamų ir perduodamų į DMSD duomenų bazę duomenų pavadinimai ir formatai yra pateikti TS 6 priede;
3. Parengti A klasės KRA: birių atliekų (šratai, šlakas ir kt.), didelio tankio atliekų (iki 4,6 t/m3), stambiagabaričių objektų atliekų bei jų pakuočių (kai ji yra naudojama) radiologinio apibūdinimo metodikų aprašą/aprašus (Aprašai). Aprašus IAE derins su VATESI. Derinimo su VATESI metu Tiekėjas privalo atsakyti į visu VATESI keliamus klausimus bei atlikti visus būtinus metodų aprašų pakeitimus ir susijusius veiksnius, kad jie būtų suderinti.
4. Parengti naujų galutinių A klasės KRA pakuočių aprašymus (Pakuočių aprašymai) vadovaujantis BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“ reikalavimais. Pakuočių aprašymus IAE teiks VATESI. VATESI pateikus klausimus Pakuočių aprašymams Tiekėjas privalo atsakyti į visus VATESI keliamus klausimus bei atlikti visus būtinus Pakuočių aprašymų pakeitimus ir susijusius veiksnius, kurie būtini pritarimui Pakuočių aprašymams.
5. Atlikti IAE radiologinio apibūdinimo įrangos, kilnojamos bei stacionarios gama spektrometrinės įrangos, nurodytos TS 2 priede, derinimą, kad užtikrinti radiologinio apibūdinimo įrangos (įskaitant ir programinę įrangą) ir Metodikų sąryšį su Buferine saugykla, t.y. visų duomenų, reikalingų radiologiniam apibūdinimui atlikti, priėmimą iš DMSD, ir visų radiologinio apibūdinimo duomenų išsiuntimą į DMSD ir Buferinės saugyklos duomenų bazes.
6. Suderinti su Užsakovu Įrangos metrologinės patikros ir/arba kalibravimo paslaugų vykdymo planą ir remiantis šiuo planu, Užsakovui dalyvaujant, atlikti įrangos bandymus, metrologinę patikrą ir metrologinį kalibravimą pagal Metodikoje pateiktus matavimo priemonių ir įrangos kiekius;
7. Atlikus integravimo ir derinimo paslaugas Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu integruotos įrangos bandymų programas (su neradioaktyviomis ir radioaktyviomis atliekomis) bei remiantis šiomis programomis ir dalyvaujant Užsakovui atlikti visos integruotos įrangos bandymus.
8. Apmokyti Užsakovo personalą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  programinės įrangos garantinė priežiūra  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas Ignalinos programos projekto ADA.PPR lėšomis

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 231-527928
2018-661636

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: A klasės radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo galimybių praplėtimo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-05-15
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB Baltic radiation control
3000112340
Taikos pr. 10
Visaginas
31107
LT
Telefonas: +370 38671295
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  195000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama. Pasiūlymai turi būti rengiami lietuvių kalba, išskyrus jei pažymos, diplomai, sertifikatai, pagrindžiantys tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar techniniai aprašai ir analogiški dokumentai, įrodantys siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, yra išduoti kita kalba nei lietuvių ar anglų ar rusų, tokiu atveju prie šių dokumentų turi būti pridedamas viso pateikiamo dokumento teisingas vertimas į lietuvių ar anglų ar rusų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu. Perkančioji organizacija ketina rengti susitikimą su tiekėjais.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-10
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.