95 benzino ir dyzelino pirkimas

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių profesinio rengimo centras
111966767
Šėtos g. 105, Kėdainių r.
Kedainiai
58117
LT
Asmuo ryšiams: Kęstutis Grigaitis
Telefonas: +370 34768302
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468704
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

95 benzino ir dyzelino pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09134200  -  Dyzelinis kuras
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau – Centras) numato įsigyti degalus transporto priemonėms (95 benziną ir dyzeliną) pagal tiekėjo išduotas kreditines magnetines plastikines korteles, kurios yra skirtos duomenų apie Centro įsigijamus degalus fiksavimui (toliau - kortelės) tiekėjo degalinėse.
Preliminarūs perkamų degalų kiekiai litrais per 24 mėnesius:
- dyzelinas iki 50000 litrų;
- 95 benzinas iki 20000 litrų
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 60000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09134200  -  Dyzelinis kuras
09132000  -  Benzinas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Kėdainių profesinio rengimo centras (toliau – Centras) numato įsigyti degalus transporto priemonėms (95 benziną ir dyzeliną) pagal tiekėjo išduotas kreditines magnetines plastikines korteles, kurios yra skirtos duomenų apie Centro įsigijamus degalus fiksavimui (toliau - kortelės) tiekėjo degalinėse.
Preliminarūs perkamų degalų kiekiai litrais per 24 mėnesius:
- dyzelinas iki 50000 litrų;
- 95 benzinas iki 20000 litrų
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 60000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
1. dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
4. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis, Komisijai paprašius pateikti, nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos;
6. dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kaip nurodyta šių sąlygų 53 punkte, nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento.
Būtinas užpildytas EBVPD.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių susitarimu.
2. Užsakovas gali raštišku pranešimu nutraukti sutartį, įspėjęs tiekėją prieš 10 kalendorinių dienų, kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
3. Tiekėjas gali raštišku pranešimu nutraukti šią sutartį, įspėjęs Užsakovą prieš 10 kalendorinių dienų, kai Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
4. Šios sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal šią sutartį.
Tiekėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas 1 000 EUR bauda.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-02
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-02
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-18
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.