330 kV Oro linijos Šiauliai – Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

LITGRID, AB
302564383
Viršuliškių skg. 99B
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Brigita Kuliešiūtė
Telefonas: +370 70702260
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litgrid.eu

I.6)

Pagrindinė veikla

Elektros energija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

330 kV Oro linijos Šiauliai – Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

330 kV Oro linijos Šiauliai – Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai. Pirkimas skaidomas į 2 objekto dalis:
1-a Pirkimo objekto dalis - 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Šiaulių m. sav. Šiaulių raj. sav., Kelmės raj. sav.).
2-a Pirkimo objekto dalis - 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Raseinių raj. sav.).
Kiekvienai pirkimo daliai sudaromos atskiros sutartys.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

1 dalis - 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Šiaulių m. sav. Šiaulių raj. sav., Kelmės raj. sav.).
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šiaulių m. sav. Šiaulių raj. sav., Kelmės raj. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Šiaulių m. sav. Šiaulių raj. sav., Kelmės raj. sav.). Daugiau informacijos prisegtuose pirkimo dokumentuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Darbus ketinama finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonė „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjai teikdami pasiūlymus turi įsivertinti riziką, kad Pirkimo procedūrų vykdymo metu paaiškėjus, kad investicijos nesuderinamos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, bus nutraukiamos Pirkimo procedūros. Taip pat užsitęsus Pirkimo procedūroms ir nepasirašius Pirkimo sutarties iki 2020 m. rugsėjo 1 d. , Pirkimo procedūros toje Pirkimo objekto dalyje bus taip pat nutraukiamos.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

2 dalis - 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Raseinių raj. sav.)
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Raseinių raj. sav.).
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Raseinių raj. sav.). Daugiau informacijos pirkimo dokumentuose
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Darbus ketinama finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonė „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjai teikdami pasiūlymus turi įsivertinti riziką, kad Pirkimo procedūrų vykdymo metu paaiškėjus, kad investicijos nesuderinamos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba, bus nutraukiamos Pirkimo procedūros. Taip pat užsitęsus Pirkimo procedūroms ir nepasirašius Pirkimo sutarties iki 2020 m. rugsėjo 1 d. , Pirkimo procedūros toje Pirkimo objekto dalyje bus taip pat nutraukiamos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 073-175196
2020-608385

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: 1 dalis - 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Šiaulių m. sav. Šiaulių raj. sav., Kelmės raj. sav.).

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2

Pavadinimas: 2 dalis - 330 kV OL Šiauliai-Kaunas (LN 306) rekonstravimo darbai (Raseinių raj. sav.)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-07-20
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.