Ketvirtadienis, birželio 13 d.

23280 Kuro užpylimas ir prieigos suteikimas (GPĮ)

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "LTG Link"
305052228
Geležinkelio g. 16
Vilnius
03225
LT
Asmuo ryšiams: Jolanta Jonikaitė
Telefonas: +370 61646042
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ltglink.lt/

I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

23280 Kuro užpylimas ir prieigos suteikimas (GPĮ)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

70220000  -  Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos kuro užpylimo ir prieigos suteikimo (GPĮ) paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  6040000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Dyzelino užpylimas į geležinkelio riedmenį (su dyzelino pardavimu
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09130000  -  Nafta ir distiliatai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Dyzelino užpylimas į geležinkelio riedmenį (su dyzelino pardavimu) Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose 24 valandas per parą visomis savaitės dienomis (24/7) ir Kauno regione nuo 7:00 val. iki 19:00 val. visomis savaitės dienomis
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Dyzelino užsipylimas (savitarna) į geležinkelio riedmenį (-is) (su dyzelino pardavimu)
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09130000  -  Nafta ir distiliatai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Dyzelino užsipylimas (savitarna) į geležinkelio riedmenį (-is) (su dyzelino pardavimu) Kauno regione nuo 19:00 val. iki 7:00 val. visomis savaitės dienomis
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 79 str. 1 d. 3 p. b papunkčiu ir 2 d., paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos, kai yra šios sąlygos:
1) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių, susijusių su tuo, kad joks kitas tiekėjas objektyviai negali pateikti reikalingo pirkimo objekto (niekas kitas nedisponuoja būtinomis techninėmis galimybėmis ar priemonėmis, dėl kurių paslaugas gali suteikti konkretus, vienintelis tiekėjas);
2) nėra pagrįstos alternatyvos ar pakaitalo;
3) konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas dirbtinai sugriežtinus Pirkimo reikalavimus.
UAB „LTG Link“ (toliau – LTG Link) yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LTG) asocijuota įmonė, licencijuota geležinkelio įmonė (vežėjas), kurios pagrindinė veikla yra keleivių vežimas geležinkelių transportu. Geležinkelio įmonės (vežėjo) veiklos įgyvendinimas yra negalimas be naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais (toliau – GPĮ) ir juose teikiamomis paslaugomis. Kokie įrenginiai laikytini GPĮ yra išvardyti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – GTK) 30(1) str.
Vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (toliau – Reglamentas) 5 str., GPĮ operatoriai yra įpareigoti parengti ir nemokamai paskelbti GPĮ aprašą.
Taigi, geležinkelio įmonė (vežėjas), siekianti gauti prieigą prie GPĮ ir naudotis GPĮ paslaugomis, visą informaciją apie GPĮ operatorius, jų valdomus GPĮ ir juose teikiamas paslaugas, prieigos prie GPĮ ir juose teikiamų paslaugų sąlygas gali rasti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo skelbiamuose tinklo nuostatuose arba atitinkamame žiniatinklio portale. Lietuvoje visi GPĮ yra paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tinklapio skiltyje „Geležinkelių paslaugų įrenginiai“ . Taip pat nuoroda į viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo tinklapį teikiama ir Ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapyje adresu https://www.rrt.lt/gelezinkeliai/pajegumu-skyrimas/prieiga-prie-gelezinkeliu-paslaugu-irenginiu/.
Atlikus išsamų rinkos tyrimą, t. y. išnagrinėjus viešai paskelbtą informaciją apie rinkoje esančius GPĮ ir GPĮ paslaugas, bei faktiškai apžiūrėjus geležinkelio teritoriją paslaugų teikimui tinkamuose vietovėse, nustatyta, kad siekiamas įsigyti GPĮ paslaugas gali suteikti tik vienas paslaugų teikėjas – LTG, kiti viešai paskelbtame sąraše nurodyti GPĮ operatoriai neteikia nurodytų paslaugų arba neteikia reikalingos apimties GPĮ paslaugų, kas matyti iš viešai skelbiamų GPĮ aprašų.
Siekiamos įsigyti paslaugos yra skirtos įvairiapusiam geležinkelių riedmenų aptarnavimui. Atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų paskirties ir konstrukcijos ypatybes, akivaizdu, kad nagrinėjamos paslaugos dėl aukščiau nurodytų objektyvių priežasčių gali būti suteiktos tik specialiai geležinkelių riedmenų aptarnavimui skirtais įrenginiais. Tokie įrenginiai, kurie visi arba iš dalies specialiai paruošti, kad būtų galima teikti vieną ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų, yra GPĮ. Dėl geležinkelių riedmenų specifiškumo jokiuose kituose įrenginiuose, kurie nėra laikytini GPĮ, ar kitais būdais negu kaip naudojantis GPĮ, siekiamos įsigyti paslaugos negali būti suteiktos. Nėra kitų pagrįstų alternatyvų ar techninių sprendimų, atitinkančių keleivių vežimo geležinkelių transportu technologiją ir galinčių pakeisti perkamas GPĮ paslaugas, siekiant praplėsti galimų tiekėjų ratą.
Konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas dirbtinai, o sąlygotas LTG Link veiklos vykdymui naudojamų geležinkelių riedmenų specifiškumu, teisės aktų reikalavimais geležinkelių riedmenų naudojimo, eksploatavimo srityse, viešuoju interesu ir keleivių poreikių užtikrinimu.
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

2023-000000

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SL-189/2023 / SGS-195/2023

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Dyzelino užpylimas į geležinkelio riedmenį (su dyzelino pardavimu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-12-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  6009418.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: SL-186/2023 / SGS-203/2023

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Dyzelino užsipylimas (savitarna) į geležinkelio riedmenį (-is) (su dyzelino pardavimu)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2023-12-11
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  30582.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2024-01-05
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIV-954 2022-03-17

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-03-24 - 2022-03-31)

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2022-04-01 - 2022-04-30)


I-1491 1996-08-13

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo suvestinė ( nuo 2023-01-01)  Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.