(2019-TIC-53) Verslo valdymo sistema, jos diegimo ir palaikymo paslaugos

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
08221
LT
Asmuo ryšiams: Marius Stankus
Telefonas: +370 61404946
El. paštas: marius.stankus@le.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2019-TIC-53) Verslo valdymo sistema, jos diegimo ir palaikymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkėjas siekia įsigyti Sistemą, kuri Tiekėjo jėgomis pagal Sutartyje nustatytus įkainius ir nurodytais terminais bus visiškai pritaikyta Pirkėjo poreikiams: Sistema turi būti įdiegta ir tinkamai Tiekėjo aptarnaujama, aprūpinant Pirkėjo darbuotojus visomis Paslaugomis ir Prekėmis, skirtomis kokybiškai naudoti Sistemą pagal Pirkėjo poreikius. Bendrieji reikalavimai Sistemai ir su jos tinkamu naudojimu susijusioms prievolėms nurodyti Techninėje specifikacijoje. Detalūs reikalavimai Sistemai nurodyti Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose. Ši Sistema turi užtikrinti nenutrūkstamą, savalaikį finansų ir apskaitos procesų valdymą LE grupėje, vadovaujantis esama Technine specifikacija ir apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei gerąja praktika.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  3773190.07  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkėjas siekia įsigyti Sistemą, kuri Tiekėjo jėgomis pagal Sutartyje nustatytus įkainius ir nurodytais terminais bus visiškai pritaikyta Pirkėjo poreikiams: Sistema turi būti įdiegta ir tinkamai Tiekėjo aptarnaujama, aprūpinant Pirkėjo darbuotojus visomis Paslaugomis ir Prekėmis, skirtomis kokybiškai naudoti Sistemą pagal Pirkėjo poreikius. Bendrieji reikalavimai Sistemai ir su jos tinkamu naudojimu susijusioms prievolėms nurodyti Techninėje specifikacijoje. Detalūs reikalavimai Sistemai nurodyti Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose. Ši Sistema turi užtikrinti nenutrūkstamą, savalaikį finansų ir apskaitos procesų valdymą LE grupėje, vadovaujantis esama Technine specifikacija ir apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei gerąja praktika.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Atitiktis funkciniams reikalavimams  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Atitiktis nefunkciniams reikalavimams  /  Lyginamasis svoris:  20
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Sistemos demonstracija  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurencinis dialogas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 091-219281
2019-692625

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: (2019-TIC-53) Verslo valdymo sistema, jos diegimo ir palaikymo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-09-10
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  4
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Alna Business Solutions"
300067906
Lvovo g. 105A, LT-08104
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
UAB „Blue Solutions“
302460281
Jonavos g. 7, LT-44192
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
UAB „Civitta“
302477747
Gedimino pr. 27, LT-01104
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  3773190.07  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
1. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo Dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dalyviams dienos;
2. per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju - per 5 darbo dienas) nuo
paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ arba PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Dalyvius apie Pirkėjo priimtus sprendimus.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-14
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.