Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

(2019-LEG-353) Hidroagregato RONT 115/812-B630 veleno sandarinimo žiedo darbinės poros elementai

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB Verslo aptarnavimo centras
303359627
P. Lukšio g. 5B
Vilnius
08221
LT
Asmuo ryšiams: Ugnė Andriuškevičiūtė
Telefonas: +370 69802582
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://ignitisgrupe.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=487275
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas.

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

(2019-LEG-353) Hidroagregato RONT 115/812-B630 veleno sandarinimo žiedo darbinės poros elementai
Nuorodos numeris:  (2019-LEG-353)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42113000  -  Turbinų dalys
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Hidroagregato RONT 115/812-B630 veleno sandarinimo žiedo darbinės poros elementai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

42113000  -  Turbinų dalys
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Elementų kiekis:
1. 1- os rūšies elementai – 20 vnt.;
2. 2 – os rūšies elementai – 16 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)

Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas mažiausias skaičius: 1
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi Tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi Tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimai laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Už Sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (ar) nevykdymą Sutartyje bus
numatyti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai tokie kaip delspinigiai ir baudos.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.3 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų ir 00 euro ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).
2. Už vėlavimą pristatyti Prekes per Sutarties SD 5.1 nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų ir 00 euro ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos
priemonėmis.
2. Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kito
Perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Ignitis gamyba".
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus m. apygardos teismas
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas, norėdamas iki Sutarties sudarymo ginčyti Pirkėjo sprendimus ar
veiksmus, turi teisę pateikti Pirkėjui pretenziją:
1. per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą
išsiuntimo Tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas
elektroninėmis priemonėmis - per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo
Tiekėjams dienos;
2. per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Pirkėjo priimtą sprendimą dienos,
jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Pirkėjo priimtus
sprendimus.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-11-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.