Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj. projektavimo ir statybos darbai

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS'
120545849
Spaudos g. 8-1
Vilnius
05132
LT
Asmuo ryšiams: Simona Kiūdytė
Telefonas: +370 68714520
El. paštas: simona.kiudyte@vv.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537392
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj. projektavimo ir statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pateikiamas Pirkimo dokumentuose. Perkamas maksimalus kiekis nurodytas Techninės specifikacijos žiniaraštyje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pateikiamas Pirkimo dokumentuose. Maksimalus kiekis nurodytas Techninės specifikacijos žiniaraštyje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (Įgyvendinančioji institucija – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti Paraišką su priedais (SPS priedas Nr. 1) ir Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (SPS priedas Nr. 3). Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus, nurodytus SPS 3.1 punkte (Lentelė Nr. 1 ir Lentelė Nr. 2) „Pateikiami dokumentai“, bus prašoma pateikti tik iš Tiekėjo, kurio ekonominis naudingumas (pagal mažiausią kainą) po Galutinių pasiūlymų pateikimo prieš sudarant pasiūlymų eilę, bus didžiausias.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjas privalo užtikrinti savo Pasiūlymo galiojimą vienu iš šių būdų:
1. pateikiant banko išduotą Pirmo pareikalavimo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją;
2. pervesti nustatyto dydžio užstatą į uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ (kodas 120545849) sąskaitą Nr. LT64 7044 0600 0776 5833 AB SEB banke.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – 3.000,00 EUR.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas.
Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: banko garantija/užstatu.
Užtikrinimo dydis 5 proc. nuo Sutarties sumos (EUR be PVM).
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsiskaitymas su Rangovu:
Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas ir atliktų darbų aktus (toliau – Aktas). Atlikus visus Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus (Sutarties SD priedas Nr. 1) Rangovas pateikia galutinį Aktą.
Atliktų Darbų Aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti Darbai, t. y. Darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80 %, dangų atstatymo ir aplinkos tvarkymo darbai – 20 %. Teikiant galutinį atliktų Darbų Aktą Rangovas turės užpildyti Užsakovo pateiktos formos pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai. Lentelės formą pateiks Užsakovas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:
- 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal grafiką), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Techninės specifikacijos 4.3.1 punktą ir / arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos);
- 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo grafiką (Techninės specifikacijos 4.4.1.1 punktas).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-10-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-09-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.