Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės statyba

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=480485
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės statyba
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45221113  -  Pėsčiųjų tiltų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės statyba atliekama pagal techninį projektą (pirkimo dokumentų priedas). Tiltas statomas nekilnojamojo kultūros paveldo vietovėse: „Žagarės senojo miesto vieta“ (Unikalus objekto kodas 30333) ir „Žagarės miesto istorinė dalis“ (Unikalus Nr. 17127). Tilto statybos metu privalomi archeologiniai tyrimai. Tyrimai turi būti atliekami žemės kasimo vietose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45221113  -  Pėsčiųjų tiltų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žagarės m., Joniškio rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pėsčiųjų tilto per Švėtės upę tarp Senosios ir Naujosios Žagarės statyba atliekama pagal techninį projektą (pridedama). Tiltas statomas nekilnojamojo kultūros paveldo vietovėse: „Žagarės senojo miesto vieta“ (Unikalus objekto kodas 30333) ir „Žagarės miesto istorinė dalis“ (Unikalus Nr. 17127). Tilto statybos metu privalomi archeologiniai tyrimai. Tyrimai turi būti atliekami žemės kasimo vietose.
Bendrieji statinio rodikliai:
I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Koreguojamų žvyrkelių bendrasis ilgis m 102,41
II. KITI STATINIAI
2. Pėsčiųjų tiltas
2.1. tilto ir prieigų prie tilto ilgis m 53,42
2.2. tilto perdangos ilgis m 37,00
2.3. tilto plotis m 2,09
2.4. pėsčiųjų eismo juostos plotis m 1,60
III. INŽINERINIAI TINKLAI
3. Elektros apšvietimo tinklai
3.1. elektros tiekimo patikimumo kategorija pagal EĮĮT III
3.2. elektros tinklo įtampa kV 0,23
3.3. naujai įrengiama galia kW 0,176
3.4. apšvietimo atramų aukštis m 4,0
3.5. apšvietimo atramų skaičius vnt 2
3.6. apšvietimo šviestuvų skaičius vnt 7
3.7. bendras 0,4 kV elektros kabelių ilgis m 103
3.8. 0,4 kV kabelių skerspjūvis m m2 3 x 25; 3 x 6
Darbo projektą perkančioji organizacija pateiks pirkimo laimėtojui, kai bus pasirašyta sutartis.
Darbo projekte bus detalizuoti atraminiai guoliai ir jas veikiančios apkrovos. Pridedamas preliminarus darbo projekto atraminių guolių brėžinys. Atraminius guolius tiekėjas turi įsivertinti pagal brėžinį. Į atraminių guolių įrengimo kainą taip pat turi būti įtraukta ir inkarinių varžtų atraminiams guoliams, kurie tvirtinami į atramų konstrukcijas, įrengimas. Inkarinių varžtų įrengimo tipą gali pasirinkti tiekėjas.
Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. tiekėjui turi būti teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti statinio statybos darbus, kai: statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymą tiekėjas užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)). Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 10 proc. nuo priimtos sutarties sumos be PVM.
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka: Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: perkančioji organizacija už kokybiškai atliktus darbus sumoka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavusi lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tiekėjo pateiktų atsiskaitymo dokumentų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.
Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
4. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.
5. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-10-08
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
XIII-1330 2018-06-28 XIII-1330 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46, 92 ir 95 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2019-01-01-2019-12-31)
XIII-327 2017-05-02 XIII-327 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2017-07-01-2017-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (2018-01-01-2018-12-31)
Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo suvestinė (nuo 2020-01-01)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.