Naujienos

Svarstoma griežtinti politinių partijų finansavimo tvarką

2019-06-05
Svarstoma griežtinti politinių partijų finansavimo tvarką
Politinių partijų finansavimo tvarka bus dar griežtesnė, o už neteisėtą partijų finansavimą gali grėsti ir baudžiamoji atsakomybė. Tokioms Teisingumo ir Finansų ministerijų parengtoms pataisoms šiandien po pateikimo pritarta Seimo posėdyje.

„Įteisinus siūlomą partijų finansavimo tvarką, naujoji sistema bus skaidresnė ir aiškesnė“, – sako teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis.

Projektuose siūloma nustatyti baudžiamąją ir administracinę atsakomybes už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą. Baudžiamoji atsakomybė grėstų asmenims, kurie draudžiamu būdu ar iš draudžiamų šaltinių teikė lėšas ar kitokią materialinę paramą, kurių vertė viršija 500 MGL (25 tūkst. eurų) dydžio sumą, taip pat politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą bet kokiu būdu priėmė arba panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje.

Administracinė atsakomybė numatoma neteisėtai auką suteikusiam asmeniui ar auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui.

Taip pat projektuose numatomos finansinio pobūdžio priemonės politinėms partijoms už lėšų panaudojimą iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Jeigu politinė partija priimtų ir panaudotų lėšas iš įstatyme nenurodytų finansavimo šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija galėtų priimti sprendimą, kuriuo įpareigoja politinę partiją tokio pat dydžio sumą pervesti į valstybės biudžetą.

Projektuose siūloma, kad visos politinės partijos išlaidos, išskyrus išlaidas politinei kampanijai finansuoti, turi būti apmokamos tik iš politinės partijos banko einamosios sąskaitos ir tik banko pavedimu. Neteisėto finansavimo prevencijos tikslais siūloma nustatyti, kad nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio sumą (apie 288 eurus) dydį, privalo būti mokamas banko pavedimu. Partijos turėtų skelbti narių, per metus sumokančių daugiau kaip 360 eurų nario mokesčio, sąrašus.

Politinių partijų įstatymo projekte siūloma nustatyti pareigą politinėms partijoms, kurios gauna valstybės biudžeto asignavimus ir yra laikomos perkančiosiomis organizacijomis, savo interneto svetainėje skelbti visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis.

Šie projektai toliau bus svarstomi Seime.

Verslosavaite.lt

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.