Naujienos

Lietuvių ir latvių geležinkeliečiai pirmą kartą surengė bendras saugos pratybas

2019-10-31
Lietuvių ir latvių geležinkeliečiai pirmą kartą surengė bendras saugos pratybas

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2019-10-31

Lietuvių ir latvių geležinkeliečiai pirmą kartą surengė bendras saugos pratybas

„Lietuvos geležinkeliai“ kartu su „Latvijos geležinkeliais“ pirmą kartą drauge mokėsi likviduoti galimą avariją geležinkelyje. Lietuvos ir Latvijos geležinkelių infrastruktūros valdytojų bendros pratybos surengtos siekiant stiprinti dalykinius dvišalius santykius ir užtikrinti greitą, efektyvų bei koordinuotą darbą atsitikus nenumatytiems atvejams geležinkelio pasienio ruože.

„Geležinkelio kelių saugumas – svarbiausias prioritetas ruošiantis dar intensyvesniam eismui geležinkelio linijose. Sujungdami abiejų bendrovių žinias, patyrusius specialistus ir modernią techniką, užtikrinsime bet kokių netikėtumų prevenciją ir efektyvų avarijų padarinių likvidavimą. Bendros pratybos ir praktiniai mokymai yra tik dalis Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo geležinkelio projektuose“, - teigė renginyje dalyvavęs Karolis Sankovski, „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius.

Pratybos surengtos netoli Lietuvos ir Latvijos pasienio esančioje Šiaulių Gubernijos stotyje. Šių pratybų pagrindinis tikslas yra kuo greičiau pašalinti geležinkelyje galimus įvykių padarinius pasitelkiant kaimyninės šalies Latvijos geležinkelių kolegas ir jų turimus padarinių likvidavimo mechanizmus. Taip pat, analogiškų įvykių atvejais Latvijoje, padarinių likvidavimo pagalbą galėtų suteikti „Lietuvos geležinkeliai“, o turimiems techniniams pajėgumams patikrinti, tarpusavio sąveikos ir veiksmų koordinavimo kokybei įvertinti ketinama organizuoti kitus bendrus praktinius mokymus bei pratybas.

Įvykio geležinkelio stotyje scenarijuje – nuo kelio nuriedėjusi cisterna su naftos produktais, nuriedėjęs dengtas vagonas, kilęs gaisras. Menamos avarijos padariniams šalinti buvo organizuotas įvykio padarinių likvidavimo štabas, padarinius kartu šalino „Lietuvos geležinkelių“ ir „Latvijos geležinkelių“ įvairių sričių specialistai.

Pratybų metu atlikti visi ypatingai sudėtingoms ir aplinkai pavojingoms avarijoms likviduoti svarbiausi veiksmai. Renginio metu pakelta ir ant bėgių pastatyta platforma, naudojant modernią kėlimo įrangą. Lietuviai ir latviai, pasitelkę geležinkelio kraną KRC-1600, taip pat pakėlė ir ant geležinkelio kelio pastatė dreziną. Ypatingai glaudaus bendradarbiavimo ir patirties pareikalavo nuriedėjusios cisternos gesinimas, sandarinimas ir užkėlimas ant geležinkelio kelio.

Susitikimo metu buvo aptarta „Lietuvos geležinkelių“ ir „Latvijos geležinkelių“ bendradarbiavimo galimybės ir sąlygos dėl tarpusavio pagalbos likviduojant padarinius geležinkelyje, jei dėl kokių nors priežasčių įvyktų nenumatyti techniniai įvykiai.

 „Lietuvos geležinkeliai“ nuosekliai plečia ir intensyvina bendradarbiavimą tarptautiniu mastu. Šiemet tai jau antrieji bendri tarptautiniai mokymai likviduojant galimus avarijos geležinkelyje padarinius. Šių metų vasarą panašaus pobūdžio mokymai pirmą kartą buvo surengti su lenkų geležinkeliečiais tarptautiniame „Rail Baltica“ geležinkelio magistralės ruože netoli Lietuvos ir Lenkijos sienos esančioje Mockavos stotyje.

 

Gintaras Liubinas

Komunikacijos departamentas

 

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva
tel.: 8 5 269 33 40

mob.: +370 694 714 90  
el. paštas:
gintaras.liubinas@litrail.lt
www.litrail.lt, www.traukiniobilietas.lt


Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.