Naujienos

Įmones skatins mokytis viena iš kitos

2019-08-21
Įmones skatins mokytis viena iš kitos
Valdymo koordinavimo centras pradeda renginių ciklą, kuris skatins valstybės valdomas įmones (VVĮ) dalintis gerąja valdysenos patirtimi. Pirmoji diskusija rengiama bendradarbiaujant su programos „Kurk Lietuvai“ komanda ir kviečia VVĮ dalintis socialinės atsakomybės praktikomis.

„Keičiantis visuomenės poreikiams bei požiūriui į verslo vaidmenį, socialinė atsakomybė gali tapti palankiu įrankiu verslui įgauti konkurencinį pranašumą ir užtikrinti savo veiklos tvarumą. Gerai valdomai ir socialiai atsakingai įmonei yra lengviau įvertinti galimas rizikas, sumažinti išlaidas bei pagerinti finansinius rezultatus, pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, užtikrinti visuomenės pasitikėjimą.

Neatsitiktinai pirmąjį gerųjų VVĮ valdysenos praktikų dalijimosi forumą pradedame nuo diskusijos, kaip galima suderinti ekonominės grąžos siekį su socialine gerove ir aplinkos klestėjimu“, – pažymi Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.

Paskutinio Valdymo koordinavimo centro analitikų atlikto Gerosios valdysenos indekso duomenimis, tik 7 VVĮ taikomos darnumo praktikos buvo vertinamos teigiamai. Įmonės vis dar vengia formuoti darnumo politiką bei netinkamai pasirengia jos įgyvendinimo planus, taip pat retai atskleidžia informaciją, susijusią su socialine atsakomybe.

Pirmasis gerųjų VVĮ praktikų dalijimosi renginys – „Įmonių socialinė atsakomybė – vertės kūrimas valstybės valdomoms įmonėms, valstybei ir visuomenei“ – vyks rugpjūčio 28 dieną.

Verslosavaite.lt

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.