Viešųjų pirkimų įstatymas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
II SKYRIUS
PIRKIMO PLANAVIMAS IR ATLIKIMAS, PIRKIMO DOKUMENTAI
III SKYRIUS
PIRKIMO BŪDAI
IV SKYRIUS
PIRKIMO PRIEMONĖS, BENDRAI ATLIEKAMI PIRKIMAI
V SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIES AR PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES SUDARYMAS IR VYKDYMAS
VI SKYRIUS
PIRKIMŲ VALDYMAS
VII SKYRIUS
GINČŲ NAGRINĖJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS, PIRKIMO SUTARTIES PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA, ALTERNATYVIOS SANKCIJOS