93 straipsnis. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės

93 straipsnis. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
1. Nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis: 1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą arba 2) pripažintas ribotai pakaltinamu, arba 3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. 2. Teismas, atleidęs nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, skiria jam šio kodekso 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones. Straipsnio pakeitimai: Nr. X-1233 , 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 81-3309 (2007-07-21)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.