79 straipsnis. Malonė

79 straipsnis. Malonė
1. Nuteistasis gali būti atleistas nuo visos ar dalies bausmės atlikimo, jeigu Respublikos Prezidentas patenkina jo malonės prašymą. 2. Malonės suteikimo tvarką nustato Respublikos Prezidentas.