68 straipsnis. Su vaistinio preparato registravimo teise susijusių reikalavimų pažeidimas

68 straipsnis. Su vaistinio preparato registravimo teise susijusių reikalavimų pažeidimas
1. Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų arba teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato registruotojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 67 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos, užtraukia baudą juridinių asmenų, kurių vardu įregistruotas vaistinis preparatas, vadovams ar vaistinio preparato registruotojų atstovų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų. 3. Teisės aktų, reglamentuojančių vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojo, jo atstovo pareigas, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 67 straipsnyje numatytus pažeidimus ir pažeidimus, dėl kurių sustabdomas ar panaikinamas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo galiojimas arba keičiamos jo sąlygos, užtraukia baudą juridinių asmenų, kuriems išduotas vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimas, vadovams ar vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojų atstovų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.