65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas

65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas
1. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 3. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų. Straipsnio dalies pakeitimai: Nr. XII-2254 , 2016-03-17, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06343 4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimą.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.