624 straipsnis. Priverstinio vykdymo priemonės

624 straipsnis. Priverstinio vykdymo priemonės
1. Jeigu skolininkas per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai.2. Priverstinio vykdymo priemonės yra:1) išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;2) išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis;3) uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles;4) dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas;5) išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų jo pajamų;6) tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas išieškotojui;7) skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti;8) skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti;9) priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas;10) kitos įstatymų numatytos priemonės.3. Vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės.Kodeksas papildomas 6241 straipsniu nuo 2013-01-01:
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.