619 straipsnis. Turto saugotojo (administratoriaus) atsakomybė

619 straipsnis. Turto saugotojo (administratoriaus) atsakomybė
1. Perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.2. Už perduoto saugoti (administruoti) turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.