610 straipsnis. Vykdymo išlaidų apmokėjimas

610 straipsnis. Vykdymo išlaidų apmokėjimas
1. Išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos numatytais atvejais atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.2. Išimtis dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo gali nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcija.Straipsnio pakeitimai:Nr. X-1839, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5446 (2008-12-02)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.