609 straipsnis. Vykdymo išlaidos

609 straipsnis. Vykdymo išlaidos
1. Vykdymo išlaidas sudaro:1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti;2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje;3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu.2. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.Straipsnio pakeitimai:Nr. X-1839, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 138-5446 (2008-12-02)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.