Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.

605 straipsnis. Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo, patikrinimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

605 straipsnis. Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo, patikrinimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
1. Vairuojantys transporto priemones, vidaus vandenų transporto priemones vairuotojai, civilinės aviacijos specialistai, geležinkelių riedmenis valdantys (atsakingi už valdymą) arba kiti asmenys, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad jie neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, turi būti nušalinti nuo transporto priemonių, vidaus vandenų transporto priemonių vairavimo, orlaivių eksploatavimo, geležinkelio riedmenų valdymo arba kitų pareigų ir nustatyta tvarka turi būti patikrinta jų neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų būsena. 2. Kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad kiti, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys yra neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nustatyta tvarka turi būti patikrinta, ar jie yra neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys tikrinami vietoje ir (arba) siunčiami neblaivumui arba apsvaigimui nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų nustatyti ir tikrinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.