602 straipsnis. Teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimas, teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisę dirbti skrydžių vadovu suteikiančios licencijos galiojimo sustabdymas, taip pat specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimas, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo

602 straipsnis. Teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimas, teisę skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisę dirbti skrydžių vadovu suteikiančios licencijos galiojimo sustabdymas, taip pat specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimas, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo
1. Kai įtariama, kad padarytas administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę atėmimas, iš vidaus vandenų transporto priemonės vairuotojo paimamas teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinantis dokumentas (vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas, kvalifikacijos liudijimas arba laivavedžio pažymėjimas), išduodamas laikinasis leidimas vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę ir apie tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole. Kai priimamas nutarimas atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę, teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinantis dokumentas (vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas, kvalifikacijos liudijimas arba laivavedžio pažymėjimas) negrąžinamas, o laikinojo leidimo vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę galiojimas pratęsiamas, iki baigsis nustatytas skundo padavimo terminas arba iki įsiteisės administracinio nusižengimo teiseną užbaigiantis teismo sprendimas. Kai asmeniui surašytas administracinis nurodymas, laikinas leidimas nustoja galioti asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą. 2. Įtariant, kad padarytas administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti atimta teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisė atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisė dirbti skrydžių vadovu, orlaivio įgulos nariui, teisę atlikti orlaivių techninę priežiūrą, teisę dirbti skrydžių vadovu turinčiam asmeniui iki nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo sustabdomas atitinkamos licencijos galiojimas ir apie tai įrašoma administracinio nusižengimo protokole. 3. Kai įtariama, kad administracinis nusižengimas, už kurį pagal šį kodeksą gali būti skiriamas specialiosios teisės atėmimas, padarytas neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens, arba kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po veikos padarymo ar iki jos aplinkybių nustatymo, iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paimamas specialiąją teisę patvirtinantis dokumentas ir negrąžinamas asmeniui tol, kol administracinio nusižengimo byloje įsiteisėja galutinis sprendimas.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.