599 straipsnis. Daiktų ir dokumentų paėmimas

599 straipsnis. Daiktų ir dokumentų paėmimas
1. Asmens administracinio sulaikymo, asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo metu rasti daiktai ir dokumentai, kurie yra nusižengimo įrankis, tiesioginis objektas arba yra reikšmingi administracinio nusižengimo tyrimui ir bylos nagrinėjimui, gali būti paimami. Paimti daiktai ir dokumentai iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo saugomi pareigūnų nustatytose vietose, o išnagrinėjus bylą, remiantis priimtu nutarimu (sprendimu), nustatyta tvarka konfiskuojami arba grąžinami teisėtam valdytojui, arba sunaikinami. Daiktai, kurie gali greitai sugesti ar prarasti vertę arba kurių saugojimas, priežiūra ir laikymas susiję su aiškiai per didelėmis išlaidomis, jeigu negali būti grąžinami teisėtam valdytojui, administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno nutarimu realizuojami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta areštuoto turto realizavimo tvarka. Įstatymuose nustatytais atvejais teisėtam valdytojui atlyginama realizuotų arba sunaikintų daiktų vertė. 2. Padarius šio kodekso 182, 183, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 482, 483 straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus, policijos pareigūnai iki administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo turi teisę paimti tuose straipsniuose nurodytus ginklus, šaudmenis, civilines pirotechnikos priemones, ginklų taikiklius ar kitus priedėlius, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais draudžiama naudoti, iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo dėl paimtų daiktų priėmimo. Apie tai įrašoma šių daiktų paėmimo protokole: nurodoma paimto ginklo markė ar modelis, kalibras, serija ir numeris, šaudmenų kiekis ir rūšis, civilinių pirotechnikos priemonių, ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą su tos rūšies ginklais draudžiama naudoti, kiekis ir klasė. Kai administracinį nusižengimą padaro asmuo, eidamas tarnybines pareigas, daiktų paėmimas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas taikomas tik tais atvejais, kai atidėlioti negalima. 3. Padarius šio kodekso 520 straipsnyje numatytus administracinius nusižengimus, pareigūnai turi teisę paimti valstybės ordiną, medalį ar kitą pasižymėjimo ženklą. Išnagrinėjus bylą, iš administracinį nusižengimą padariusio asmens paimti valstybės ordinas, medalis ar kitas pasižymėjimo ženklas turi būti grąžinti jų teisėtam savininkui, o kai jis nežinomas, siunčiami Lietuvos valstybės ordinų kancleriui. 4. Paėmus daiktus ir dokumentus, surašomas jų paėmimo protokolas arba apie daiktų ir dokumentų paėmimą įrašoma administracinio nusižengimo, asmens apžiūros, daiktų patikrinimo ar administracinio sulaikymo protokoluose.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.