570 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų viešumas

570 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų viešumas
1. Administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka vyksta viešai. 2. Administracinio nusižengimo byla gali būti nagrinėjama neviešai, kai byloje yra duomenų ar informacijos, kuri sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį. Teismas ar administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali nuspręsti nagrinėti bylą neviešai, siekdami apsaugoti asmenų privatų gyvenimą, profesinę, komercinę, pramoninę, banko, kredito unijos ar Centrinės kredito unijos paslaptį, taip pat kai nagrinėjamos bylos dėl administracinių nusižengimų, kuriuos padarė arba per kuriuos nukentėjo nepilnamečiai. Šiais atvejais dėl bylos nagrinėjimo neviešai teismas priima nutartį. Uždarame bylos nagrinėjimo posėdyje gali dalyvauti administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys, o reikiamais atvejais atitinkamoje posėdžio dalyje – vertėjai, liudytojai, specialistai ir ekspertai. Priimtas nutarimas paskelbiamas viešai, be duomenų, kuriuos skelbti viešai draudžiama įstatymuose ar teismo nutartyje. 3. Surašius administracinio nusižengimo protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis ar jų atstovai turi teisę susipažinti su visa pareigūnų atlikto tyrimo medžiaga, taip pat su bylos medžiaga, pateikta bylos nagrinėjimo metu. 4. Viešuose teismo posėdžiuose išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų medžiaga yra vieša ir su ja teisingumo ministro nustatyta tvarka gali susipažinti suinteresuoti asmenys, jeigu jie pagrindžia susipažinimo interesą ir yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, užbaigiantis teiseną. 5. Administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis teismas turi teisę savo iniciatyva ar administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujančių asmenų prašymu motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti asmens privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, kai yra rimtas pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė, pramoninė, banko, kredito unijos ar Centrinės kredito unijos paslaptis, taip pat nagrinėjant bylas dėl administracinių nusižengimų, kuriuos padarė arba per kuriuos nukentėjo nepilnamečiai.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.