2.93 straipsnis. Balsavimas

2.93 straipsnis. Balsavimas
1. Juridiniu asmenu kolegialiu organu sprendimai priimami balsuojant.2. Balsu pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsu gauta už, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia kolegialaus organo pirmininko balsas. Jei kolegialaus organo pirmininko nera ar jis nedalyvauja priimant sprendima, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.3. Balsavimas gali buti organizuojamas apklausos budu raštu, jei ne vienas iš kolegialaus organo nariu del to neprieštarauja.4. Kai neatideliotinai butina, teismas gali skirti juridinio asmens organo narius.5. Juridinio asmens organo narys gali balsuoti pats arba už save igalioti balsuoti kitus asmenis, jeigu kitaip nenumatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose.6. Juridinio asmens kolegialaus organo posedžio (susirinkimo) pirmininko sprendimas del balsavimo rezultatu turi lemiama reikšme, išskyrus atvejus, kai balsuojama raštu arba sudaroma balsu skaiciavimo komisija. Tokiu atveju balsavimo komisijos sprendimas yra galutinis. Kai posedžio pirmininkui arba balsu skaiciavimo komisijai paskelbus balsavimo rezultatus abejojama del balsavimo teisetumo, turi ivykti pakartotinis balsavimas, jeigu to reikalauja dauguma kolegialaus organo nariu. Jeigu balsavimas vyko neskaiciuojant konkreciu balsu, turi buti perbalsuota, jeigu bent vienas narys to reikalauja. Perbalsavus pirmasis balsavimo rezultatas netenka galios.7. Istatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai gali numatyti kitokia balsavimo tvarka.8. Šio straipsnio taisykles netaikomos akcininku (pajininku) susirinkimui.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.