2.90 straipsnis. Protokolas

2.90 straipsnis. Protokolas
1. Juridinio asmens kolegialaus organo posedžiai (susirinkimai) turi buti protokoluojami.2. Protokole turi buti nurodyta: posedžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyviu skaicius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi buti pridedamas dalyviu sarašas ir informacija apie posedžio (susirinkimo) sušaukima. Posedyje (susirinkime) dalyvaujanciu asmenu reikalavimu i protokola turi buti irašoma ju pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi buti aptarti.3. Protokolai turi buti saugomi ne mažiau kaip dešimt metu ir kiekvieno dalyvio ar kito jo valdymo organo nario, dalyvavusio ar turejusio teise dalyvauti posedyje (susirinkime), reikalavimu turi buti išduodama kopija. Juridinis asmuo iš juridinio asmens dalyvio už protokolo kopijos išdavima turi teise gauti užmokesti, neviršijanti tokio darbo sanaudu.4. Protokolas nerašomas, jei sprendima pasirašo visi juridinio asmens organo nariai arba jeigu juridinio asmens organa sudaro vienas asmuo ir šiuo atveju vieno juridinio asmens organo nario sprendimas yra prilyginamas juridinio asmens organo sprendimui.5. Istatymai gali numatyti protokolui kitokius ar papildomus reikalavimus, nei numato šio straipsnio 2 dalis.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.