2.88 straipsnis. Juridinio asmens dalyviu balsavimo sutartys

2.88 straipsnis. Juridinio asmens dalyviu balsavimo sutartys
1. Juridinio asmens dalyviai gali sudaryti sutarti del bendro balsavimo juridinio asmens dalyviu susirinkime. Balsavimo sutartis negalioja, jeigu isipareigojama:1) balsuoti pagal juridinio asmens valdymo organu nurodymus;2) balsuoti už visus juridinio asmens valdymo organu pateiktus pasiulymus;3) balsuoti pagal nurodymus ar balsuojant susilaikyti už tam tikra atlyginima.2. Balsavimo sutartis gali nustatyti, kad balsavimo sutarties šalys išduoda igaliojima treciajam asmeniui balsuoti juridinio asmens dalyviu susirinkimuose balsavimo sutarties šaliu vardu, ir toks igaliojimas gali buti panaikintas tik balsavimo sutarties numatytais atvejais.3. Balsavimo sutarties šalys, išdavusios igaliojima, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, neturi teises pacios balsuoti ar išduoti igaliojimus kitiems asmenims balsuoti juridinio asmens dalyviu susirinkime igaliojime nurodytais klausimais.4. Vienai iš balsavimo sutarties šaliu pažeidus balsavimo sutarti, teismas turi teise ipareigoti perskaiciuoti juridinio asmens dalyviu susirinkimo balsavimo rezultatus pagal balsavimo sutarti arba pripažinti juridinio asmens dalyviu susirinkimo sprendima negaliojanciu, jei balsavimas pažeidžiant sutarti turejo lemiamos itakos sprendimo priemimui ar nepriemimui.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.