2.87 straipsnis. Juridinio asmens organu nariu pareigos

2.87 straipsnis. Juridinio asmens organu nariu pareigos
1. Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitu juridinio asmens organu nariu atžvilgiu turi veikti sažiningai ir protingai.2. Juridinio asmens valdymo organo narys turi buti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo.3. Juridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams.4. Juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti ji ar informacija, kuria jis gauna budamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai treciajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyviu sutikimo.5. Juridinio asmens valdymo organo narys privalo pranešti kitiems juridinio asmens valdymo organo nariams arba juridinio asmens dalyviams apie aplinkybes, nurodytas šio straipsnio 3 dalyje, ir nurodyti ju pobudi ir, jei imanoma, verte. Ši informacija turi buti pateikta raštu arba irašyta i juridinio asmens organu posedžio protokola.6. Juridinio asmens organo narys gali sudaryti sandori su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra. Apie toki sandori jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka arba juridinio asmens dalyviams, jei juridinio asmens steigimo dokumentai aiškiai nenustato kitos informavimo tvarkos.7. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padaryta žala atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei istatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.