2.81 straipsnis. Juridinio asmens organai

2.81 straipsnis. Juridinio asmens organai
1. Juridiniai asmenys igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas igyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal istatymus ir juridiniu asmenu steigimo dokumentus.2. Istatymu ar steigimo dokumentu nustatytais atvejais juridinis asmuo gali igyti civilines teises ir pareigas per savo dalyvius.3. Juridinio asmens dalyviai turi teise kreiptis i teisma su ieškiniu, prašydami uždrausti juridinio asmens valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujancius juridinio asmens veiklos tikslams ar peržengiancius juridinio asmens valdymo organo kompetencija.4. Juridinio asmens valdymo organu nariais gali buti tik fiziniai asmenys, o kitu organu nariais – ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.