Baudžiamojo proceso kodeksas

I SKYRIUS (1 str.-11 str.)
BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II SKYRIUS (11 str.-43 str.)
PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III SKYRIUS (43 str.-65 str.)
PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
IV SKYRIUS (65 str.-77(2) str.)
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
V SKYRIUS (77(2) str.-90 str.)
LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
VI SKYRIUS (90 str.-98 str.)
DAIKTAI IR DOKUMENTAI
VII SKYRIUS (98 str.-102 str.)
BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII SKYRIUS (102 str.-106 str.)
PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
IX SKYRIUS (106 str.-108 str.)
ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X SKYRIUS (108 str.-118 str.)
ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
XI SKYRIUS (118 str.-139 str.)
KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII SKYRIUS (139 str.-163 str.)
KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XIII SKYRIUS (163 str.-177 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV SKYRIUS (177 str.-211 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
XV SKYRIUS (211 str.-217 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI SKYRIUS (217 str.-220 str.)
IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
XVII SKYRIUS (220 str.-230 str.)
TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII SKYRIUS (230 str.-240 str.)
BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX SKYRIUS (240 str.-261 str.)
BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
XX SKYRIUS (261 str.-270 str.)
PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXII SKYRIUS (292 str.-296 str.)
BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII SKYRIUS (296 str.-310 str.)
NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
XXIV SKYRIUS (310 str.-319 str.)
NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV SKYRIUS (319 str.-365(2) str.)
APELIACINIS PROCESAS
XXVI SKYRIUS (365(2) str.-374(2) str.)
ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII SKYRIUS (374(2) str.-386 str.)
KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
XXVIII SKYRIUS (386 str.-391 str.)
BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
XXIX SKYRIUS (391 str.-406 str.)
PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXX SKYRIUS (406 str.-417 str.)
PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS
XXXI SKYRIUS (417 str.-432 str.)
BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
XXXII SKYRIUS (432 str.-442 str.)
BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
XXXIII SKYRIUS (442 str.-450 str.)
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV SKYRIUS (450 str.-455 str.)
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV SKYRIUS (455 str.-460 str.)
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲSKYRIAUS PAVADINIMAS KEISTAS:NR. IX-2336, 2004-07-08, ŽIN., 2004, NR. 115-4276 (2004-07-24)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.