Civilinis kodeksas

I SKYRIUS (1.1 str. - 1.9 str.)
CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
I SKYRIUS (3.314 str. - 4.11 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS
II SKYRIUS (1.9 str. - 2.32 str.)
TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ
II SKYRIUS (4.11 str.-4.19 str.)
PAGRINDINIAI IR ANTRAEILIAI DAIKTAI
III SKYRIUS (4.19 str.-4.21 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS
III SKYRIUS (5.10 str. - 5.14 str.)
PAVELDĖJIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ
IV SKYRIUS (2.32 str. - 2.58 str.)
BENDROSIOS NUOSTATOS
IV SKYRIUS (5.14 str. - 5.42 str.)
PAVELDĖJIMAS PAGAL TESTAMENTĄ
V SKYRIUS (2.58 str. - 2.73 str.)
JURIDINIO ASMENS STEIGIMAS
V SKYRIUS (5.42 str. - 5.49 str.)
BENDRASIS SUTUOKTINIŲ TESTAMENTAS
VI SKYRIUS (2.73 str. - 2.80 str.)
JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS
VI SKYRIUS (4.105 str.-4.110 str.)
TURTO PATIKEJIMO TEISĖ
VI SKYRIUS (5.49 str. - 5.67 str.)
PALIKIMO PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS
VII SKYRIUS (2.80 str. - 2.94 str.)
JURIDINIO ASMENS ORGANAI
VII SKYRIUS (5.67 str. - 5.74 str.)
ĮPĖDINIŲ SAVITARPIO SANTYKIAI
VIII SKYRIUS (2.94 str. - 2.114 str.)
JURIDINIŲ ASMENŲ PABAIGA IR PERTVARKYMAS
VIII SKYRIUS (5.74 str. - 6.1017 str.)
ATSKIRŲ TURTO RŪŠIŲ PAVELDĖJIMO YPATYBĖS
IX SKYRIUS (2.114 str. - 2.123 str.)
PRIVERSTINIS AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS
IX SKYRIUS (4.159 str.-4.164 str.)
UŽSTATYMO TEISĖ (SUPERFICIES)
X SKYRIUS (2.123 str. - 3.314 str.)
JURIDINIO ASMENS VEIKLOS TYRIMAS
X SKYRIUS (4.164 str.-4.169 str.)
ILGALAIKĖ NUOMA (EMPHYTEUSIS)
XIV SKYRIUS (4.235 str.-4.252 str.)
KITO ASMENS TURTO ADMINISTRAVIMAS
XV SKYRIUS (4.252 str.-5.4 str.)
DAIKTŲ, DAIKTINIŲ TEISIŲ IR JURIDINIŲ FAKTŲ REGISTRAVIMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.