Rumunija-Pietroasa: Gamyklose naudojamos važiuoklės su krovimo įrenginiais

Rumunija-Pietroasa: Gamyklose naudojamos važiuoklės su krovimo įrenginiais


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: COMUNA PIETROASA
   Adresas: Strada: PRINCIPALA, nr. 253
   Miestas: Pietroasa
   Pašto kodas: 417365
   Šalis: Rumunija
   Asmuo ryšiams: CORNEL PILEA
   El-paštas: primaria.pietroasa@cjbihor.ro
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: http://www.primariapietroasabh.ro
   Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   ACHIZIȚIONARE AUTOCAMION 6X6 CU PLATFORMĂ FORESTIERĂ CU RACOANȚE ȘI MACARA PLIABILĂ
   Nuorodos numeris: 4641326/1/2023

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   42415210 Gamyklose naudojamos važiuoklės su krovimo įrenginiais ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Prekės
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   ACHIZIȚIONARE AUTOCAMION 6X6 CU PLATFORMĂ FORESTIERĂ CU RACOANȚE ȘI MACARA PLIABILĂ
   Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor stabilita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
   Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Achizitorul precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertantul câștigător înțelege că Achizitorul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Achizitorul a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   42415210 Gamyklose naudojamos važiuoklės su krovimo įrenginiais
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.