Tikslinės pagalbos grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56208
Skelbimo data: 2023-05-29
Skelbimas galioja iki: 2023-06-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Tikslinės pagalbos grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,046.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
Kontaktinis įstaigos asmuo: Tikslinės pagalbos grupės vadovė Daiva Zabarauskienė, tel. +370 620 63987, el. paštas daiva.zabarauskiene@socmin.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
TIKSLINĖS PAGALBOS GRUPĖS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Neįgaliųjų socialinė integracija.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Socialinė integracija ir tikslinė pagalba.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
23. Rengia teisės aktų projektus dėl asmenų su negalia socialinio dalyvavimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo.
24. Koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą..
25. Koordinuoja klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje strateginio planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą..
26. Analizuoja kitų valstybių praktiką ir gerąsias patirtis tikslinės pagalbos srityje, teikia pasiūlymus dėl tokios praktikos pritaikymo galimybių Lietuvoje, teikia apibendrintą informaciją ir pasiūlymus grupės vadovui ir (ar) vadovybei..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
27.3. studijų kryptis – teisė;
27.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
27.5. studijų kryptis – sociologija (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – neįgaliųjų socialinės integracijos srities patirtis;
27.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
28.1. kalba - anglų;
28.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. komunikacija - 4 lygis;
29.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
29.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
29.4. organizuotumas - 4 lygis;
29.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. įžvalgumas - 4 lygis.
31. Profesinė kompetencija:
31.1. veiklos planavimas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: +37052196829; +37067285830
El. paštas: arunas.bulota@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.