Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (Vilniaus rajono rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56212
Skelbimo data: 2023-05-29
Skelbimas galioja iki: 2023-06-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (Vilniaus rajono rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,209.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS (VILNIAUS RAJONO RŪMŲ)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
8. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
9. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
10. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
11. Veda bylų apskaitą apskaitos žurnale ir (ar) dokumentų valdymo sistemoje.
12. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
13. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
14. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. komunikacija - 1 lygis;
17.2. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
17.4. organizuotumas - 1 lygis;
17.5. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. teisės išmanymas - 1 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Sandra Jotkė
Telefonas: 8 5 219 6821; 8 672 86057
El. paštas: sandra.jotke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.