Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56226
Skelbimo data: 2023-05-30
Skelbimas galioja iki: 2023-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,023.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO
TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. kita specialioji sritis - teismų sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Teismo posėdžių organizavimas ir jų eigos fiksavimas, teismo procesinių dokumentų rengimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Bylų tvarkymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia informacines pažymas, teismo posėdžių protokolus ir teikia teisėjams pasirašyti.
8. Rengia ir siunčia proceso dalyviams teismo šaukimus / pranešimus, taip pat siunčia procesinių dokumentų kopijas ir kitus dokumentus.
9. Organizuoja pasiruošimą teismo posėdžiams, techniškai juos aptarnauja, patikrina atvykusių posėdžių dalyvių tapatybę ir įgaliojimus.
10. Rengia ir teikia teismo posėdžių organizavimui aktualią informaciją, nustatyta tvarka ir terminais teikia pranešimus registrams.
11. Sudaro ir tvarko bylas ir jų apyrašus.
12. Užtikrina teismo posėdžių garso įrašų darymą ir jų išsaugojimą.
13. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO).
14. Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
15. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
16. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais nesudėtingais klausimais.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Rengia ir išsiunčia skubaus vykdymo vykdomuosius raštus.
19. Aptarnauja pagal kompetenciją į teismo rūmus besikreipiančius klientus.
20. Vykdo priskirtas pareigas pagal budėjimo poilsio ir švenčių dienomis grafiką.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis;
22.2. organizuotumas - 1 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
22.5. komunikacija - 1 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 1 lygis;
23.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Sandra Jotkė
Telefonas: 8 5 219 6821; 8 672 86057
El. paštas: sandra.jotke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.