Sprendimų projektų skyriaus specialistas (darbo vieta–Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56229
Skelbimo data: 2023-05-30
Skelbimas galioja iki: 2023-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Sprendimų projektų skyriaus specialistas (darbo vieta–Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,302.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas 7–1302 Eur neatskaičiavus mokesčių; darbo vieta Vilniuje.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
SPRENDIMŲ PROJEKTŲ SKYRIUS
SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Prašymų migracijos klausimais nagrinėjimas, sprendimų projektų rengimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Padeda apdoroti ir apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, padeda rengti sprendimus ir atsakymus.
8. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
11.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

12. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
12.1. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis;
12.2. organizuotumas - 1 lygis;
12.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
12.4. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
12.5. komunikacija - 1 lygis.
13. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
13.1. informacijos valdymas - 1 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Kozlova-Burokė
Telefonas: +370 5 271 7561; +370 8 672 86093
El. paštas: jurgita.kozlova-buroke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.