Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56225
Skelbimo data: 2023-05-30
Skelbimas galioja iki: 2023-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,767.00
Darbo vieta (miestas): Lazdijai
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Socialinės paramos administravimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Tikrina ir tvirtina būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų apskaičiavimus, šiuo klausimu rengia savivaldybės mero ar jo įgalioto asmens sprendimų projektus ir apie priimtus sprendimus informuoja pareiškėjus, pasirašo ir registruoja siunčiamus pranešimus išmokų gavėjams dokumentų valdymo sistemoje..
11. Patikrina ir tvirtina informacinėje sistemoje „Parama” Skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) projektus socialinių pašalpų ir kitų vienkartinių, sąlyginių, periodinių ir tikslinių išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo klausimais..
12. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją..
13. Organizuoja būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams procedūras teisės aktų nustatyta tvarka, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui būsto bei gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams klausimais..
14. Atlieka kito skyriaus vyriausiojo specialisto (piniginei socialinei paramai) funkcijas jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, jo nesant..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
arba:
15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.4. darbo patirties sritis – piniginės socialinės paramos srities patirtis;
15.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
16. Transporto priemonių pažymėjimai:
16.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. komunikacija - 3 lygis;
17.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
17.4. organizuotumas - 3 lygis;
17.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Kozlova-Burokė
Telefonas: +370 5 271 7561; +370 8 672 86093
El. paštas: jurgita.kozlova-buroke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.