Informacinių technologijų paslaugų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56202
Skelbimo data: 2023-05-29
Skelbimas galioja iki: 2023-06-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Informacinių technologijų paslaugų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 15.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,883.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Informacinių technologijų paslaugų skyrius kviečia būti komandos lyderiu.
Jei mėgsti iššūkius, ieškai galimybių pritaikyti savo gebėjimus ir realizuoti idėjas prisidedant prie prasmingų veiklų kaip informacinių technologijų paslaugų valdymas, teikimo stebėsena, kokybės ir saugos užtikrinimas, gerų darbo sąlygų kolegoms sudarymas bei gebi greitai spręsti problemas, rasti išeitis sudėtingose situacijose, žinai kaip telkti žmones bendram tikslui pasiekti, nevengi didelio darbo tempo, atsakomybės už rezultatus - junkis prie mūsų. O mes pasidalinsime savosiomis žiniomis ir patirtimi, sudarysime galimybes kompetencijų tobulinimui Lietuvoje ir ES institucijose, pasiūlysime konkurencingą atlyginimą.
Kiekviena komanda yra grupė, bet ne kiekviena grupė yra komanda!

Plačiau: https://recruitlab.co.uk/i/vva/jobs/52/ird
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. sprendimų įgyvendinimas.
4. informacinių technologijų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Informacinių technologijų paslaugų valdymas, kokybės ir saugos užtikrinimas.
6. Informacinių technologijų paslaugų valdymas, kokybės ir saugos užtikrinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja ir koordinuoja registrų, informacinių sistemų (toliau – IS) bei telekomunikacijų techninės ir programinės įrangos gedimų, sutrikimų, paslaugų (toliau – ITT incidentai) valdymo procesų kūrimą, diegimą, tobulinimą, ITT incidentų registravimą, priskyrimą sprendėjams, šalinimą, komunikavimą su ES institucijomis dėl ITT incidentų valdymo nacionalinėse ir susijusiose centrinėse ES IS.
18. Organizuoja ir koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų su kuriomis yra pasirašyti paslaugų teikimo susitarimai, kompiuterinės ir programinės įrangos diegimą bei priežiūrą kompiuterizuotose darbo vietose, pasitarimų, mokymų salėse, įrangos būklės vertinimą, koordinuoja paslaugų teikimo sutarčių sudarymą.
19. Organizuoja ir koordinuoja ITT paslaugų valdymo bei naudotojų administravimo posistemių ir portalo funkcinę priežiūrą bei plėtrą, duomenų centrų pagalbinės įrangos priežiūrą ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimą.
20. Organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų, reglamentuojančių IT paslaugų teikimą, incidentų valdymą, naudotojų administravimą rengimą, viešųjų pirkimų dokumentų, projektų įgyvendinimo planų rengimą IT plėtrai ir veiklai užtikrinti, koordinuoja ir kontroliuoja sutarčių, projektų įgyvendinimą.
21. Dalyvauja rengiant ir tikslinant informacinių sistemų veiklos tęstinumo, atkūrimo planus, IT saugos incidentų ir kitais atvejais organizuoja ir koordinuoja incidentų sprendimą, veiklos atkūrimo darbus struktūrinio padalinio veiklos srityje.
22. Organizuoja ir koordinuoja Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie ministerijos valdomų registrų ir IS naudotojų centralizuotą valdymą, duomenų tvarkymą ir prieigų valdymą naudotojų ir aplikacijų administravimo posistemėje, ITT paslaugų valdymo posistemėje, kituose struktūrinio padalinio kompetencijai priskirtuose informaciniuose ištekliuose.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – informatika (arba);
23.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
23.4. studijų kryptis – programų sistemos (arba);
23.5. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – informacinių technologijų srities patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
25. Atitikimas kitiems reikalavimams:
25.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 4 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
26.4. organizuotumas - 4 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. lyderystė - 4 lygis;
27.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
27.3. strateginis požiūris - 4 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 4 lygis;
29.2. Informacinių ir ryšių technologijų valdymas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Aida Akudovičiūtė
Telefonas: +37052196818; +37067285070
El. paštas: aida.akudoviciute@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.