II juridinių asmenų patikrinimų skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56228
Skelbimo data: 2023-05-30
Skelbimas galioja iki: 2023-06-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: II juridinių asmenų patikrinimų skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,674.00
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Kontaktai papildomai informacijai:
Rita Kazakevičienė
Administravimo ir personalo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 466 838
El. p. rita.kazakeviciene@vmi.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
KONTROLĖS DEPARTAMENTO
II JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
8. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Dalyvauja VMI vykdomuose projektuose, darbo grupių veikloje ir kt..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

15. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
15.1. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis;
15.2. organizuotumas - 2 lygis;
15.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
15.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
15.5. komunikacija - 2 lygis.
16. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 2 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Sandra Jotkė
Telefonas: 8 5 219 6821; 8 672 86057
El. paštas: sandra.jotke@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.