I Pensinių išmokų skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56211
Skelbimo data: 2023-05-29
Skelbimas galioja iki: 2023-06-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: I Pensinių išmokų skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,320.60
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KAUNO SKYRIAUS
I PENSINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Duomenų apie asmenų pensijų socialinio draudimo stažui prilyginamus laikotarpius, buvusius iki 1994 m. gruodžio 31 d., kaupimas, sprendimų dėl pensijų ir kompensacijų projektų rengimas, pensijų ir kompensacijų mokėjimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Vertina dokumentus ir įrašo jų duomenis į informacinę sistemą, būtinus teisei į valstybines pensijas nustatyti, rengia sprendimų dėl šių pensijų skyrimo (atsisakymo jas skirti) projektus..
11. Vykdo funkcijas, susijusias su pensijų ir kompensacijų mokėjimu, rengia sprendimų pensijų ir kompensacijų mokėjimo klausimais projektus..
12. Rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo pensijos ir kompensacijos gavėją laidojusiems asmenims bei jų įpėdiniams projektus..
13. Kaupia duomenis apie asmenų iki 1994 m. gruodžio 31 d. pensijų socialinio draudimo stažui prilyginamus laikotarpius ir turėtas draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas..
14. Dalyvauja atliekant pensijų, kompensacijų ir kaupiamųjų duomenų bylų inventorizaciją..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis;
16.2. organizuotumas - 2 lygis;
16.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
16.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
16.5. komunikacija - 2 lygis.
17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. informacijos valdymas - 2 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Rima Kajėnaitė
Telefonas: 8 5 219 6809; 8 672 86671
El. paštas: rima.kajenaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.